10. 9. 2020

Výstava Voda a civilizace se přesunula do Vysokého Mýta

Hradec Králové, 10. září 2020 – Unikátní výstava fotografií a výzkumů Voda a civilizace se přesunula do Vysokého Mýta. Velkoplošné panely, v noci nasvícené, můžete vidět na náměstí Přemysla Otakara II. v centru Vysokého Mýta. Výstavu otevřela slavnostní vernisáž za účasti starosty města Františka Jiraského, zástupců města, zástupců Senátu ČR, Ministerstva životního prostředí a Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto a významných firem regionu. Hlavním partnerem putovní výstavy Voda a civilizace je skupina ČEZ.

Výstava Voda a civilizace má za cíl upozornit na klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje.

Výstava Voda a civilizace, kterou si jen v Praze vloni prohlédly stovky tisíc lidí, zamířila i do Vysokého Mýta. Expozice ukazuje na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost na zemi. Diváci si prohlédnou texty od řady světově uznávaných vědců i fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, včetně záběrů důležitých vodních staveb z Královéhradeckého kraje. Výstavu mohou zhlédnout návštěvníci na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě od 9. září do 4. října 2020. Expozice je navíc šetrnější k životnímu prostředí. V noci ji nasvítí solární panely.

Fotografie, které budou na velkoformátových v noci nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích, nebo ničivou povodeň v Praze v roce2002.Diváci se mohou začíst do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie záběrů a zajímavostí, a to i z Vysokého Mýta a okolí, například první vodohospodářské střední školy v Rakousku-Uhersku.

Cílem výstavy je oslovit širokou veřejnost a ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje.