17. 10. 2021

Zásahové vozidlo dobrovolných hasičů z Tlučné se dočkalo svého znovuzrození

Tlučná – Velký hasičský svátek za účasti hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové zažila v sobotu 16. října Náves svobody v obci Tlučná. Nachází se zde totiž základna tamního sboru dobrovolných hasičů, kteří se nejen místním v rámci dne otevřených dveří pochlubili zrekonstruovanými prostory hasičské zbrojnice a také repasovaným zásahovým vozidlem CAS 30 Tatra 815. Na jeho generální opravu přispěla i Nadace ČEZ, a to částkou 120 000 korun.

„Celkem nás repase vozidla přišla na 3 794 000 korun. Nadaci ČEZ tak patří velké díky za finanční pomoc. Ještě větší pak Plzeňskému kraji za dotaci 700 000 korun a to největší vedení a zastupitelstvu obce, neboť vše záleželo na jejich rozhodnutí a možnostech finančního krytí. Zastupitelé také museli nejdříve schválit generální opravu cisterny a poté přijetí dotací na její spolufinancování od Plzeňského kraje a Nadace ČEZ,“ kvitoval Jan Bednář, starosta Sboru dobrovolných hasičů v Tlučné. Vozidlo je nyní podle něj jako nové.

Jeho protějšek, starosta obce Jan Opl k tomu dodal: „Jsme rádi za obě finanční pomoci Kraje i Nadace ČEZ a velice si toho vážíme. Cisterna je jednotkou v Tlučné využívána nejen na úseku ochrany obyvatelstva, ale je koncipována i pro zásobování pitnou vodou. Mimo jiné slouží také při likvidaci rozsáhlých požárů mimo katastr obce, jako byl například ten průmyslové haly na Borských polích. Zásahová jednotka našich dobrovolných hasičů je také zahrnuta v objektovém poplachovém plánu zpracovaném pro nedaleké letiště Plzeň-Líně a má předurčenost pro plnění letadel při leteckém hašení na letištích v Plešnicích a Chotěšově. Při všech těchto činnostech je nenahraditelná a bez funkční cisterny by to asi nešlo.“

Podle velitele sboru a zásahové jednotky Jana Čermáka má cisterna CAS 30 Tatra 815 za sebou již 32 let své existence. Do Tlučné se dostala po odkupu od profesionálních hasičů jednoho z podniků na Domažlicku. V roce 2004 však bylo vozidlo po vážné nehodě prakticky na odpis. „Dočkalo se ovšem generální opravy karosérie a požární nástavby dle našich požadavků a technických možností, takže v té době nikde v okolí lepšího vozidla nebylo. Samozřejmě po dalších letech provozu se ocitlo takříkajíc v havarijním stavu. Po zvážení všech možností a dnešních cenách hasičské techniky jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že se stále ještě vyplatí jeho celková repase. Nyní je opět doslova nové, opět zmodernizované k roku 2021. Proto věříme, že nám bude sloužit stejně tak dobře, jako tomu bylo po první generální opravě. Tedy minimálně dalších sedmnáct let.“

Nadace ČEZ podpořila realizaci opravy cisternového vozu v rámci grantu Podpora regionů v  plně požadované výši. Přibližně 120 000 korun přitom stála například jen u podvozku nutná výměna držáků pérování zadních náprav, takzvaných vlaštovek. „Dobrovolní hasiči jsou prakticky vždy na místě zásahu v územním obvodu obce první. Podle rozsahu a typu si také často dokážou s krizovou situací poradit sami. Je to logické, mají to nejblíže a vyznají se. Aby byl jejich zásah plnohodnotný, ať již prvotní před příjezdem jednotek IZS nebo celkový, potřebují k tomu pochopitelně funkční zásahové vozidlo. Nad žádostí o grant se proto správní rada nadace dlouho nerozmýšlela,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.