29. 2. 2024

Zpravodaj Jaderné elektrárny Dukovany informuje a baví čtenáře už 30 let

V únoru roku 1994 vyšlo první vydání tištěného časopisu Zpravodaje Jaderné elektrárny Dukovany, který obyvatelům regionu přináší aktuální informace o dění v elektrárně a jejím okolí. Celkem bylo do schránek obyvatel, úřadů a institucí ve 20 km pásmu v okolí elektrárny doručeno 5 520 000 jednotlivých výtisků. Časopis se tak řadí mezi jeden z nejstarších podnikových časopisů, které vychází nepřetržitě od svého založení.

Cíl a účel Zpravodaje zůstal po celých 30 let stejný, a to informovat obyvatele žijící ve vzdálenosti do 20 km od elektrárny o veškerém dění v elektrárně, provozu, odstávkách i hlavních plánovaných událostech. V letech 1994 – 2000 vycházel šestkrát do roka, v následujících dvou letech vyšel pětkrát ročně a od roku 2003 až do současnosti je zpravodaj čtvrtletníkem. Nechyběly ani speciální čísla a přílohy, které vyšly u příležitostí významných událostí, jako bylo například 10. a 25. výročí provozu Jaderné elektrárny Dukovany.

 „Zpravodaj se čtyřiceti tisíci výtisky oslovuje přes 100 tisíc obyvatel našeho regionu, a je tak pro nás nejen příležitostí k poskytování aktuálních informací o provozu elektrárny, ale také závazek a odpovědnost v otevřené komunikaci a posilování dobrých sousedských vztahů a vazeb. Stejně jako elektrárně, i Zpravodaji proto přeji minimálně šedesát let úspěšného fungování a spokojených čtenářů,“ vysvětlil a popřál Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Zpravodaj své čtenáře informuje, ale také baví. Součástí všech 138 vydání byly informace ze života v okolních obcích a městech, pozvánky na různé kulturní a společenské akce, soutěže a křížovky. V rámci 2472 stran, které byly od roku 1994 popsány, proto najdeme také rozhovory se zajímavými osobnostmi, kteří elektrárnu nebo její okolí navštívily. Na titulních stránkách jsme tak mohli vidět divadelní a filmové umělce Jiřího Suchého, Ondřeje Vetchého, Jiřího Bartošku, Marka Ebena, Oldřicha Navrátila, Josefa Dvořáka, Danu Morávkovou, Vojtu Kotka nebo zpěváky a hudebníky Magdalenu Koženou, Ondřeje Havelku, Pavla Šporcla nebo sportovce Barboru Špotákovou, Jaromíra Jágra či Josefa Zimovčáka a řadu dalších. A nechyběly ani reportáže z návštěv regionálních politiků a ústavních činitelů, jako byl například prezident Václav Havel.

Čísla Zpravodajů vydávaných od roku 2012 najdete on-line na https://www.aktivnizona.cz/cs/zpravodaj