Povinné informace dle energetického zákona

Dle zákona č.458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění je společnost ČEZ, a. s., povinna zveřejňovat tyto údaje:

  1. Podíl zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny
  2. Dopad výroby elektřiny na životní prostředí
  3. Informace o celkové směsi paliv dodavatele

Jednotlivé druhy výroben a jejich podíly na celkovém „palivovém“ mixu - rok 2017

Uhelné elektrárny 34,73 %
Jaderné elektrárny 59,13 %
Plynové elektrárny 3,56 %
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 2,58 %
Celkem 100 %

Graf: Palivový mix ČEZ, a. s. v roce 2017

Graf - palivový mix - 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Informace o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu a jejím dopadu na životní prostředí vč. informace o celkové směsi paliv dodavatele, najdete také v níže uvedených PDF dokumentech.

  Název dokumentu Platnost Typ Velikost
3) Palivový mix za rok 2008   PDF file (PDF) 51 kB
2) Palivový mix za rok 2007   PDF file (PDF) 47 kB
1) Palivový mix za rok 2006   PDF file (PDF) 137 kB