Řízená termojaderná fúze pro každého

„Termojaderná fúze bude fungovat, až ji společnost bude potřebovat,“ řekl klasik výzkumu řízené termojaderné fúze L. A. Arcimovič. Zdá se, že tato doba klepe na dveře. Absolutní růst počtu obyvatel, vyrovnávání životní úrovně, vyčerpání zásob fosilních paliv směřuje nevyhnutelně k energetickému deficitu lidské společnosti. Hledání spolehlivých zdrojů energie patří k úkolům, na jejichž řešení závisí i udržitelný rozvoj. Jednou z nabídek je energie termojaderné fúze. Energie fúze, zdroje bezpečného, ekologického, surovinově nevyčerpatelného, slibuje zapojení do energetického mixu poloviny tohoto století.

Termojaderná fúze pro každéhoKnížku si můžete objednat on-line prostřednictvím Objednávkového formuláře na stránkách vzdělávacího programu ČEZ „Svět energie“

Aby společnost fúzi potřebovala, musí o ní vědět. Proto čtveřice autorů z Ústavu fyziky plazmatu sepsala (po sedmi letech rychle rozebraných předchozích dvou) již třetí vydání knížky o termojaderné fúzi. Třetí vydání je aktualizované, doplněné a přepracované. Stejně jako obě předchozí vyšla knížka s přispěním energetické společnosti ČZ a je zařazena do materiálů vzdělávacího programu Svět energie.

Prakticky každá kapitola, včetně historie výzkumu fúze u nás i v zahraničí, doznala podstatných změn v důsledku nových poznatků a neustálého pokroku v této oblasti fyziky. Především stavba a výroba největšího fúzního experimentálního zařízení ITER, které v jižní Francii buduje Evropská unie, USA, Rusko, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Indie je objektem, který se mění každým okamžikem a je úžasnou inspirací všem, kdo se o fúzi zajímají. Byly přidané nové kapitoly: Přínos O. A. Lavrentěva výzkumu termojaderné fúze, Měření parametrů plazmatu tokamaku COMPASS, bohatý Výkladový slovník a rejstřík. Stěžejní část knížky se věnuje principům jednotlivých cest k jaderné fúzi a popisu všech důležitých experimentálních fúzních zařízení světa. Knížka je určena nejen studentům středních škol, svá témata si najdou i vysokoškoláci a pochopitelně široká veřejnost.

Řízená termojaderná fúze pro každého., Milan Řípa, Jan Mlynář, Vladimír Weinzettl a František Žáček, 110 fotografií, grafů a kreseb, 150 stran textu formátu. U příležitosti 50. výročí založení vydal Ústav fyziky plazmatu AV ČR ve spolupráci se Skupinou ČEZ v roce 2011. Zdarma. Verzi v elektronické podobě si stáhněte ZDE

Předchozí vydání pod názvem Řízená termojaderná syntéza již není k dispozici v tištěné podobě, ale můžete si je také stáhnout v PDF verzi (5,46 MB) přímo ZDE