Být dobrým partnerem

Podporujeme dárcovské partnerství

Skupina ČEZ se ve finančním dárcovství, reklamním partnerství a v dalších aktivitách řídí mottem: „Pomáháme tam, kde působíme“. Zejména v okolí výrobních zdrojů a distribučních sítí přispívá na zlepšení infrastruktury a k rozvoji komunitního života obyvatel.

Od roku 2002 Nadace ČEZ podporuje nadačními příspěvky projekty po celé České republice.