Zajistit udržitelný provoz

Informace dle energetického zákona č.458/2000 Sb.

Dle zákona č.458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění je společnost ČEZ, a. s., povinna zveřejňovat tyto údaje:

  1. Podíl zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny
  2. Dopad výroby elektřiny na životní prostředí
  3. Informace o celkové směsi paliv dodavatele