Etický kodex

Závazek vedení společnosti prosazovat etické principy v podnikání a jednání jejích zaměstnanců a obchodních partnerů je zakotven ve dvou dokumentech Skupiny ČEZ. Jde o Etický kodex (Politika etického chování), který stanoví etická pravidla chování zaměstnanců a členů statutárních orgánu Skupiny ČEZ, a Závazek etického chování platný pro všechny dodavatele Skupiny ČEZ.

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci se s kodexem povinně seznámí při nástupu do zaměstnání a následné školení o etice a protikorupčních pravidlech se koná jednou ročně. Nad rámec těchto pravidelných školení jsou organizována specializovaná školení zaměřená na konkrétní témata. Tato specializovaná školení jsou určena zejména pro útvary s vyšším potenciálním rizikem ( např. v oblasti prevence korupce jsou na roční bázi proškolováni všichni zaměstnanci útvaru nákup ČEZ, a. s.).

Pro nahlášení podnětů či oznámení nekalého či neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ nebo jinými interními či externími předpisy můžete využít Skupinový oznamovací systém.