Etický kodex

Závazek vedení společnosti prosazovat etické principy v podnikání a jednání jejích zaměstnanců a obchodních partnerů je zakotven ve dvou dokumentech Skupiny ČEZ. Jde o Etický kodex (Politika etického chování), který stanoví etická pravidla chování zaměstnanců a členů statutárních orgánu Skupiny ČEZ, a Závazek etického chování platný pro všechny dodavatele Skupiny ČEZ.

Všichni zaměstnanci Skupiny ČEZ procházejí pravidelným školením v oblasti etických zásad a protikorupčních pravidel nejméně jedenkrát za 2 roky. Nad rámec těchto pravidelných školení jsou organizována specializovaná školení zaměřená na konkrétní témata. Tato specializovaná školení jsou určena zejména pro útvary s vyšším potenciálním rizikem ( např. v oblasti prevence korupce jsou na roční bázi proškolováni všichni zaměstnanci útvaru nákup ČEZ, a. s.).