Nastartovat motor
inovací

Inovativní lidé chtějí pracovat pro Skupinu ČEZ

Skupina ČEZ jako moderní zaměstnavatel vynakládá dlouhodobé úsilí pro zviditelnění tématu inovací. S tím souvisí aktivní spolupráce s vědeckými institucemi, školami a studenty.