Znalostní portál

Pro udržení klíčových znalostí a zkušeností a snižování rizika jejich ztráty jsou využívány nejnovější přístupy a nástroje z oblasti knowledge managementu. Na intranetu je od poloviny roku 2018 k dispozici Znalostní portál, který integruje technické informace na jednom místě a jehož podstatou je podpora sdílení. Design a funkčnost portálu neustále rozvíjíme. Pro naplnění tohoto účelu byla v roce 2019 založena tzv. Redakční rada Znalostního portálu, jejími členy jsou zaměstnanci z různých částí společnosti ČEZ a vybraných dceřiných společností. Zaměstnanci jsou vedeni ke sdílení zkušeností a znalostí, klíčové informace jsou zachycovány a systémově propojovány, k dispozici je řada nástrojů podporujících sdílení „z hlavy do hlavy“, například:

technický informační portál – zaměstnance ČEZ Distribuce návodně provede technickým popisem jednotlivých zařízení nebo prvků, využívá se také pro samostudium v rámci adaptace,

knihovna znalostí a zkušeností – sdílený seznam nositelů znalostí, expertů, záznamů zkušeností, příklady dobré praxe, mezinárodní mise,

odborné skupiny – sdílení mezi útvary a divizemi, prohlubování odbornosti, posilování bezpečnosti, networking,

příručka elektrikáře – soubor legislativních požadavků, praktických návodů a ukázek práce elektrikáře.