Využití vedlejších produktů

Vedlejší energetické produkty po spalování uhlí jsou využívány ve stavebnictví jako náhrada primárních surovin, např. energosádrovec z čištění spalin mokrou vápencovou vypírkou je využíván přednostně jako surovina pro výrobu sádrokartonových desek, což představuje nemalou úsporu přírodních materiálů. Dále jsou tyto produkty využívány pro rekultivace krajiny v okolí klasických elektráren Skupiny ČEZ (skládky, odkaliště atd.). Vedlejšími energetickými produkty vhodnými pro rekultivace jsou především popílky a jejich směsi se struskou a produkty z odsíření.

Všechny VEP vyprodukované ve Skupině ČEZ jsou certifikovanými stavebními výrobky a splňují všechny požadavky nejen technické (fyzikální a chemické), ale i požadavky na ochranu lidského zdraví a životního prostředí podle platné legislativy EU a ČR.

Produkty, které vznikají jako vedlejší energetický produkt při spalování v klasických elektrárnách nacházejí uplatnění v různých oblastech využití. Mimo obrovského finančního přínosu jako alternativy jiného produktu je tu i nepřehlédnutelný ekologický přínos. Nedochází tak ke skládkování materiálu, který je možné využívat a zároveň nevzniká žádná ekologická zátěž. Výběrem jednotlivého produktu získáte představu i pro jeho další využití.

Podrobnější informace o využití vedlejších energetických produktů naleznete na webu společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o.