Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Francie

Cíle evropské energetické politiky pro využití energie z obnovitelných zdrojů implementovala Francie v srpnu 2015, kdy přijala zákon o energetické transformaci pro zelený růst dokládající záměr navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné hrubé spotřebě energie v roce 2020 na 23 % a do roku 2030 na 32 %. Rozvojové cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve Francii pro pobřežní větrné elektrárny jsou ambiciózní a představují dobrou šanci pro zapojení zahraničních investor

Výroba elektřiny

výroba větrné elektrárny Německo 2017Prostřednictvím akvizice 9 větrných farem získaných od renomované developerské společnosti ABO Wind vstoupila v roce 2017 Skupina ČEZ na francouzský trh obnovitelných zdrojů.

Lokality rozmístěné v šesti regionech Francie jsou ve fázi pokročilého developmentu, během 5 let může být postaveno až 100 MW instalovaného výkonu. Elektrárny disponují provozní podporou ve formě garantované výkupní ceny na 15 let.

Jako první zahájil na jaře 2023 provoz větrný park v lokalitě Ascheres-le-Marché.

Na začátku roku 2019 získala Skupina ČEZ další projekty onshore větrných elektráren ve Francii o potenciálním celkovém instalovaném výkonu až 119 MW. Celkově tak ČEZ ve Francii připravuje výstavbu větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu více než 215 MW.

Energetické start-upy

Ve Francii ČEZ také investoval v dalších segmentech nové energetiky. Prostřednictvím fondu Inven Capital vstoupil ČEZ do firem VulogCosmo Tech. Zatímco první z firem je významným globálním hráčem na poli technologických řešení pro ekologický carsharing, druhá společnost se specializuje na vývoj softwarové platformy pro optimalizaci rozhodování v rámci řízení kritické infrastruktury a procesů.

Více informací naleznete na www.cezfrance.fr