Kontaktní údaje

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4

Email: cezozuif@cez.cz
Tel.: + 420 211 041 111
Datová schránka: btw362i

IČ: 241 35 780
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17323
Datum zápisu: 30. 6. 2011

Kontaktní údaje pro stížnosti a reklamace

AMISTA investiční společnost, a.s.
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Email: reklamace@amista.cz
Www: amista.cz