ČEZ OZ uzavřený investiční fond

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. je držitelem licence České národní banky a současně je centrální bankou dozorován.

Kontaktní údaje

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4

Email: cezozuif@cez.cz
Tel.: + 420 211 041 111
Datová schránka: btw362i

IČ: 241 35 780
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17323
Datum zápisu: 30. 6. 2011

Kontaktní údaje pro stížnosti a reklamace

AMISTA investiční společnost, a.s.
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Email: reklamace@amista.cz
Www: amista.cz

 

Představenstvo

Mgr. Andrzej Martynek

Předseda představenstva od 30. 6. 2016
Narozen 1972

Mgr. Tomáš Petráň

Místopředseda představenstva od 30. 6. 2016
Narozen 1974

INg. JAN KALINA

Člen představenstva od 25. 8. 2020
Narozen 1969Dozorčí rada

Ing. Tomáš Pleskač, MBA

Předseda dozorčí rady od 30. 6. 2016
Narozen 1966

Ing. Martin Novák, MBA

Místopředseda dozorčí rady od 30. 6. 2016
Narozen 9. 5. 1971

Výbor pro audit

Ing. Antonín Cerha

Předseda výboru pro audit od 17. 7. 2018
Člen výboru pro audit od 27. 6. 2018
Narozen 1949

Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.

Místopředsedkyně výboru pro audit od 17. 7. 2018
Členka výboru pro audit od 27. 6. 2018
Narozena 1954

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

Členka výboru pro audit od 26. 6. 2014
Narozena 1974

 

Valné hromady

Formulář plné moci k zastupování akcionáře na řádné valné hromadě
Korespondenční hlasovací lístek
Návrh dozorčí rady společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro roky 2021 až 2024
Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2020 a na výplatu dividendy
Návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2020
Návrh smlouvy o výkonu funkce člena DR
Návrh smlouvy o výkonu funkce člena PAS
Oznámení o účasti na VH prostřednictvím technických prostředků
Podrobné informace k přijímání oznámení o udělené nebo odvolání plné moci
Pozvánka na valnou hromadu 29. 6. 2021
Pravidla korespondenčního hlasování a účasti na zasedání valné hromady
Účetní závěrka za rok 2020 sestavená k 31.12.2020 
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020 
Zpráva o vztazích za rok 2020 
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2020 - opravná informace
Stanovy od 30.6.2021 - čistopis
Stanovy od 30.6.2021 - revize 
Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena DR - Tomáš Pleskač 
Zpráva o odměňování

Formulář plné moci k zastupování akcionáře na řádné valné hromadě
Korespondenční hlasovací lístek
Návrh dozorčí rady společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020
Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2019 a na výplatu dividendy
Návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2019
Oznámení o účasti na VH prostřednictvím technických prostředků
Podrobné informace k přijímání oznámení o udělené nebo odvolání plné moci
Pozvánka na valnou hromadu 30. 6. 2020
Pravidla korespondenčního hlasování a účasti na zasedání valné hromady
Účetní závěrka za rok 2019 sestavená k 31.12.2019
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019
Zpráva o vztazích za rok 2019
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
Výroční zpráva 2019
Politika odměňování členů představenstva a dozorčí rady
Smlouva o výkonu funkce člena Představenstva
Smlouva o výkonu funkce člena Výboru pro audit
Výsledky jednání řádné valné hromady ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Valná hromada 27. 6. 2019

Formulář plné moci k zastupování akcionáře na řádné valné hromadě
Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2015 a výplatu dividendy
Návrh dozorčí rady společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016
Návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2015
Návrh smlouvy o výkonu funkce člena PAS - Tomáš Petráň
Návrh smlouvy o výkonu funkce člena PAS - Andrzej Martynek
Návrh smlouvy o výkonu funkce člena DR - Martin Novák
Návrh smlouvy o výkonu funkce člena DR - Tomáš Pleskač
Pozvánka na valnou hromadu 30. 6. 2016
Pravidla korespondenčního hlasování a účasti na zasedání valné hromady
Podrobné informace k přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě
Smlouva o výkonu funkce DR - Tomáš Pleskač
Řádná účetní závěrka za rok 2015 sestavená ke dni 31. 12. 2015
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015
Zpráva o vztazích společnosti za rok 2015
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
Zápis z valné hromady
Oznámení o protinávrhu většinového akcionáře – ČEZ, a. s. k bodu 6 pořadu valné hromady:
Představenstvo oznamuje, že společnosti byl dne 23. 6. 2016 doručen protinávrh většinového akcionáře, tj. ČEZ, a. s., týkající se bodu 6 pořadu valné hromady.
Protinávrh týkající se bodu 6 naleznete zde a stanovisko představenstva zde.

 

Dokumenty veřejně dostupné pro investory

 

 

Informační povinnost