Provozovatelé solárních elektráren

Chronologický seznam kroků, jak se stát klientem ČEZ Recyklace, pokud provozujete solární elektrárnu, jejíž součástí jsou solární panely uvedené na trh přede dnem 1. 1. 2013, a chcete, aby legislativní plnění příslušných povinností pro vás zajišťoval právě tento kolektivní systém

Smlouvu o kolektivním plnění se společností ČEZ Recyklace mohou uzavřít také provozovatelé solárních elektráren, kteří měli či stále mají uzavřenou smlouvu se společností Rema PV Systém, a.s. (nyní XSOLAR REUSE SYSTÉM a.s.) a potřebují nadále plnit příslušné legislativní povinnosti, více informací zde.  

  • Vyplnění potřebných údajů ve smlouvě o kolektivním plnění (záhlaví, vybrání možnosti platby příspěvku, viz body 5.2. a 10. 2., příloha č. 4 – vyplnění údajů o solární elektrárně/elektrárnách, podpis smlouvy)
  • Zaslání vyplněné a podepsané smlouvy na ČEZ Recyklace v elektronické podobě (pdf s elektronickým podpisem) či poštou s fyzickým podpisem
  • Po podpisu smlouvy pošleme jedno pare smlouvy zpět, případně pošleme elektronicky podepsanou smlouvu
  • Provozovateli bude vystavena faktura na jednorázovou platbu celkové výše recyklačního příspěvku nebo tři dílčí (roční) platby dle volby provozovatele FVE