Informace o společnosti

Společnost Energetické centrum s.r.o. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Obchodní název Energetické centrum s.r.o.
Sídlo Otín č. p. 3
Jindřichův Hradec
377 01
26051818
DIČ CZ26051818
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11252, datum zápisu 8. října 2002
Rok založení 2002
Základní kapitál 50 930 000 Kč

 

Společníci

Přehled společníků Energetické centrum s.r.o.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Jednatelé společnosti

Ing. Radek Kozák

Předseda rady jednatelů společnosti od 1. 11. 2010

Narozen 17. 1. 1968

Ing. Martin Hrubý

Člen rady jednatelů společnosti od 1. 4. 2010

Narozen 14. 8. 1969

 

Dozorčí rada společnosti Energetické centrum s.r.o.

Ing. Přemysl Skočdopol

Předseda dozorčí rady od 1. 1. 2022

Narozen 30. 3. 1957

Ing. Andrea Rottenbornová

Místopředsedkyně dozorčí rady od 1. 11. 2017

Narozen 6. 3. 1970

Ing. Michal Pasák

Člen dozorčí rady od 1. 7. 2022

Narozen 1. 4. 1985