Besedy Energie-budoucnost lidstva

Interaktivní besedy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty středních škol na téma energie a energetika. Od roku 2000 je absolvovalo téměř 250 tisíc mladých lidí. Řada škol je pro své žáky objednává opakovaně.

 • Na besedách přednášejí pedagogové z VŠ, nezávislí odborníci na energetiku a operátoři a fyzici jaderných reaktorů z Temelína a Dukovan.
 • Beseda trvá 2 vyučovací hodiny a skládá se z výkladu na základě atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb, promítání filmů a diskuse se zodpovídáním otázek posluchačů.
 • Obsahuje globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku, představí stručně všechny typy zdrojů energetického mixu, jejich výhody i nevýhody a další ekologické, ekonomické i politické souvislosti energetiky.
 • Obsah úvodního výkladu a prezentace faktografických údajů jsou dílem kolektivu předních českých odborníků v oblasti energetiky.
 • Besedy jsou zdarma.
 • Pro školy, které absolvovaly besedu, pořádáme soutěže školních družstev "Co víš o energetice".

jak si besedu objednat

Pro ČEZ besedy administruje agentura Hejl Servis.Kontakt: 606 472 428, info@hejlservis.cz

V objednávce uveďte:

 • název a adresu školy
 • požadovaný termín
 • čas zahájení besedy
 • počet besed (zpravidla organizujeme v jednom dni dvě besedy na jedné škole)
 • jméno a spojení na kontaktní osobu ve škole

Obratem se s Vámi spojíme

Aktuální termíny besed