Koho školíme

Odpovědné osoby za BOZP, PO, OŽP

POZOR! Ostatní zaměstnance je povinen proškolit dodavatel sám.

Více informací - ZDE

Požadavky na školení jsou zakotveny v dokumentaci Pravidla chování pro mimovýrobní lokality Skupiny ČEZ, ČEZ_SD_0052. - ZDE

Dokument je závazný pro všechny zaměstnance smluvních partnerů i jejich poddodavate.

Školení jsou zdarma zajištována ze strany ČEZ, a.s., a probíhají na těchto místech – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Děčín, Hradec Králové.

Na školení je nutné se přihlásit v dostatečném časovém předstihu před dnem předání pracoviště/staveniště či před zahájením prací.

Školení odpovědných osob smluvních partnerů nenahrazuje školení z právních a ostatních předpisů dle § 103 odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ani školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců dle § 16, zákona č. 133/1985 Sb., a podle § 23, vyhlášky č. 246/2001 Sb