O školení

Školení odpovědných osob dodavatelů v nevýrobních lokalitách.

Všichni zaměstnanci dodavatelských společností, kteří jdou na školení, musí mít založen účet v Profíkovi.
Návod na založení či aktualizaci účtu najdete ZDE.

 

Případné dotazy pište na email: skolenidodavateluke@cez.cz.

Průběh školení

1. REGISTRACE

  • kontrola účastníka dle dokladu totožnosti a seznamu přihlášených osob
  • kontrola povinných formulářů


2. ŠKOLENÍ

3. PODPIS ÚČASTNÍKŮ na prezenční listině

  • účastník je povinen účastnit se celého školení, jinak nebude proškolení uznáno
Platnost školení

Platnost školení je 2 roky.

Dodavatel sleduje a vyhodnocuje platnost školení dle Potvrzení o školení odpovědných osob.

Následně s dostatečným časovým předstihem (min. 14 dní před zahájením práce) přihlásí účastníky na další termín školení.

Prezentace

V rámci školení jste seznámeni s obecnými pravidly chování na mimovýrovních lokalitách BOZP, PO a OŽP.

Prezentace zde