Koho školíme

  • odpovědné osoby za BOZP, PO, OŽP
  • vedoucí práce

POZOR! Ostatní zaměstnance si pro vstup do areálu ČEZ školí dodavatel sám.

Více informací