Obsah školení

Seznámení s Pravidly chování v ČEZ, a. s., KE v oblastech:

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
  • Požární ochrana (PO)
  • Havarijní připravenost (HP)
  • Ochrana životního prostředí (OŽP)
  • Fyzická ochrana (FO)
  • ŘÍZENÍ PRACÍ
  • Informační a kybernetická bezpečnost (IKB)

Osnova školení