Platnost školení

Platnost školení je 2 roky.

Dodavatel sleduje a vyhodnocuje platnost školení dle Potvrzení o školení vedoucích práce a odpovědných osob na KE.
Následně s dostatečným časovým předstihem přihlásí účastníky na další termín školení.