ČEZ uplatnil pojistku v projektu Gacko

28. 1. 2009


Vnitřní informace

 

ČEZ uplatnil pojistku v projektu Gacko

Energetická Skupina ČEZ včera svému partnerovi v projektu Gacko v Republice srbské (Bosna a Hercegovina), bosenskosrbské energetické společnosti ERS (Elektroprivreda Republike Srpske), doručila požadavek na uplatnění put opce. Na jejím základě prodá ČEZ společnosti ERS svůj 51% podíl ve společném podniku NERS (Nove Elektrarne Republike Srpske) za částku kryjící část jeho dosavadních nákladů na projekt Gacko. Právo vystoupit ze společného podniku dává společnosti ČEZ opakované porušení implementační smlouvy ze strany bosenskosrbských partnerů.

Samotné uplatnění put opce nemusí mít nutně za následek konec společného projektu. Její uplatnění ze strany ČEZ však znamená, že naše důvěra ve vůli našeho partnera nadále vážně usilovat o zdárné dokončení projektu je značně otřesena.

„Projekt výstavby elektrárny v Gacku tak, jak byl sjednán a podepsán, stále pokládáme ze oboustranně výhodný a měli bychom zájem uskutečnit ho. Bohužel druhá smluvní strana soustavně neplní své závazky vyplývající z uzavřené Implementační smlouvy a znemožňuje uskutečnění projektu. V této souvislosti používá i zastírací argumentaci o sporu s minoritními akcionáři k zpochybnění fundamentů celého projektu. Eskalace sporu však byla zaviněna zcela podceněním situace ze strany bosenskosrbské energetické společnosti ERS a bohužel její neschopností situaci vyřešit k všestranné spokojenosti," řekl Aleksandar Obradovič, generální ředitel NERS.

ČEZ opakovaně své partnery na neplnění termínů upozorňoval a žádal je o sjednání nápravy. Přísliby, které dostal, však nikdy nebyly naplněny. V této situaci je ČEZ povinen chránit zájmy akcionářů a využít mechanismy umožňující vystoupit ze společného podniku, pokud druhá strana neplní své závazky. ČEZ tedy uplatní své právo prodat podíl v nově vytvořené společnosti NERS smluvnímu partnerovi za cenu kryjící část přímých nákladů spojených s přípravou projektu (tedy uplatnit tzv. put opci). ČEZ má rovněž dle uzavřené Implementační smlouvy nárok na úhradu částky odpovídající všem nákladům a ušlého zisku, její výši určí odborné posudky. Způsob jeho vymáhání bude zvolen v závislosti na postupu ERS po uplatnění put opce ze strany ČEZ.

Společnost NERS je společným podnikem bosenskosrbské energetické společnosti ERS a Skupiny ČEZ, který byl založen již v roce 2006 pro realizaci projektu revitalizace současné elektrárny Gacko, výstavby nového energetického zdroje v lokalitě a rozšíření přilehlého dolu. ČEZ vlastní ve společnosti NERS majoritní 51% podíl.


Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Vnitrni informace CEZ 009 2009.pdfpdf81 kB
CEZ 009 2009 EN.pdfpdf77 kB
CEZ 009 2009 PL.pdfpdf79 kB