Tisková zpráva k pololetním hospodářským výsledkům

2. 8. 2004


Provozní zisk energetické společnosti ČEZ v prvním pololetí letošního roku vzrostl o 42 procent na 6,154 mld. Kč. Tržby za prodej elektřiny vzrostly o 4,7 mld. Kč (o 19 %) a dosáhly 29,904 mld. Kč. Loňský výsledek hospodaření byl jednorázově a neopakovatelně ovlivněn příjmem z prodeje 66 % podílu ve firmě ČEPS a proto čistý zisk v meziročním srovnání poklesl o 68 % na 3,9 mld. Kč. Pokud bychom čistý zisk očistili o tento vliv, pak by byl na stejné úrovni jako vloni.

„ČEZ učinil v uplynulých dnech historický krok, první krok směrem k naplnění své vize, stát se lídrem středo a východoevropského trhu s elektřinou. Úspěch v privatizaci distribučních firem v Bulharsku, kdy ČEZ získal nejhodnotnější skupinu, je pro ČEZ zlomovým. Jde o hlubokou změnu, stáváme se globální firmou. Jde o historický milník v rozvoji nejen energetické Skupiny ČEZ, ale i české energetiky,“ řekl úvodem předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Martin Roman a pokračoval komentářem k hospodářským výsledkům „Věděli jsme, že čistě z pohledu účetních výkazů zisk poklesne, protože jednorázový příjem z prodeje ČEPS nelze opakovat. Pro naše akcionáře je důležité, že náš provozní zisk, prodej i tržby vzrostly. To jsou výsledky, které vypovídají o stavu firmy. Potěšitelné je, že se nadále zlepšují ukazatele produktivity,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Martin Roman.

ČEZ meziročně zvýšil prodej elektřiny o 8,4 %. Přímý vývoz elektřiny ČEZ klesl o 2,9 TWh. Reálně však byl pokles nižší. Část elektřiny (1,9 TWh) určené pro export byla prodána obchodníkům v tuzemsku, což je důsledek nových pravidel, která vyžadují, aby jeden subjekt – vývozce - měl při přeshraniční dodávce na daném profilu jen jednoho zahraničního partnera splňujícího požadavky příslušné přenosové soustavy. Obdobně je ovlivněn nárůst prodeje elektřiny v tuzemsku, který vzrostl o výrazných 4,6 TWh (o 24 %).

Výroba elektřiny v elektrárnách ČEZ se zvýšila o 1,7 procenta na 30,5 TWh. Nejvyšší podíl na celkové výrobě si udržely uhelné elektrárny a to 59 % (18 TWh). Výroba elektřiny v jaderných elektrárnách dosáhla 11,5 TWh (38 % podíl na celkové výrobě). Výroba elektřiny ve vodních, větrných a slunečních zdrojích vzrostla o 64 % na 1 TWh. Výroba v čistě obnovitelných zdrojích v rámci ČEZ (vodní bez přečerpávacích elektráren, biomasa, větrné a sluneční elektrárny) se podílela na celkové výrobě 2,7 % a dosáhla výše 0,8 TWh.

Na investice (bez finančních investic) ČEZ vynaložil 1,8 mld. Kč. Hlavní investiční akcí je v současnosti modernizace elektrárny Dukovany, dále pak na projekty zpracovávání odpadů a další ekologická opatření.

Díky pokračujícím racionalizačním opatřením spojených s optimalizací organizační struktury firmy poklesl počet zaměstnanců meziročně o 342 (o 5 %). ČEZ měl k 31. 3. 2004 celkem 6 624 zaměstnanců, když v době svého vzniku v roce 1992 zaměstnával plných 1 407 pracovníků.

Podle dosavadního vývoje předpokládá energetická společnost ČEZ za celý letošní rok zvýšení prodeje elektřiny o cca 2 TWh oproti loňskému roku. Tržby z prodeje elektřiny a tepla v roce 2004 tak pravděpodobně překročí 60 mld. Kč.

Z důvodu úspěšného prodeje elektřiny je očekáván zisk po zdanění přesahující 9 mld. Kč. Jeho úroveň bude ovlivněna i mimořádnými vlivy (prodej 34 % podílu v distribuční společnosti Pražská energetika, a. s., prodej budovy bývalého sídla v pražské Jungmannově ulici a prodej 34% podílu v ČEPS, a. s.). Po eliminaci těchto vlivů je čistý zisk uvažován na úrovni cca 5,5 - 6 mld. Kč.

Tabulka: Hospodářské výsledky ČEZ za 1. pololetí 2004

(mil. Kč) meziroční změna
Výnosy celkem
35 218 - 20,3 %
- tržby za elektřinu 29 904 + 18,6 %
Náklady celkem bez daně z příjmů 29 983+ 9,5 %
Provozní zisk 6 154 + 42,0 %
Zisk před zdaněním 5 235 - 68,8 %
Zisk po zdanění 3 924 - 68,2 %

Pozn.: nekonsolidované údaje podle českých účetních standardů


Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Vnitrni_informace_CEZ-070-2004.pdfpdf155 kB