30. 11. 2018

Valná hromada 2018 - listopad

Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady

Valná hromada 30. listopadu 2018

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Valná hromada společnosti ČEZ, a. s., svolaná na žádost kvalifikovaného akcionáře – skupiny akcionářů jednajících ve shodě, kterou tvoří Ing. Michal Šnobr, který zároveň zastupuje ostatní dále uvedené členy této skupiny akcionářů, a společnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED, všechny se sídlem v Nikósii, Kyperská republika (dále společně jen „Kvalifikovaný akcionář“), se bude konat dne 30. listopadu 2018 od 11 hod. v konferenčním komplexu Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4.

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Pořad valné hromady

  1. Změna stanov týkající se opčního programu pro management společnosti ČEZ, a. s.
    Informace k tomuto bodu pořadu valné hromady, včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění předložených Kvalifikovaným akcionářem a stanovisko představenstva, naleznete výše v pozvánce na valnou hromadu.
  2. Změna stanov týkající se koncepce (strategie) činnosti společnosti ČEZ, a. s.
    Informace k tomuto bodu pořadu valné hromady, včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění předložených Kvalifikovaným akcionářem, stanovisko představenstva a protinávrh představenstva k návrhu Kvalifikovaného akcionáře, naleznete výše v pozvánce na valnou hromadu.
  3. Odvolání a volba členů dozorčí rady
    Informace k tomuto bodu pořadu valné hromady, včetně jeho zdůvodnění Kvalifikovaným akcionářem, naleznete výše v pozvánce na valnou hromadu.