Nadace ČEZ startuje grantová řízení. V jižních Čechách vloni podpořila 140 projektů

10. 1. 2017

Během ledna mohou obce a města žádat o grant na obnovu alejí, do konce února i na osvětlení nebezpečných přechodů. Pro školy zase Nadace ČEZ vypisuje grantové řízení na odstranění bariér. Stačí vyplnit jednoduchý formulář na www.nadacecez.cz, finanční spoluúčast žadatele není nutná. Jen loni Nadace ČEZ po celé republice podpořila 1 003 projektů v celkové hodnotě téměř 200 milionů korun.

V jižních Čechách se loni Nadace ČEZ částkou 20 miliónů korun podílela na realizaci 140 projektů. O podporu mohou zájemci žádat i letos a to hned v lednu. „Chceme žadatelům o příspěvky co nejvíce zjednodušit administrativu spojenou s jejich projektem. Aby nemuseli během celého roku sledovat, co jak a kdy vypisujeme, sjednotili jsme termíny podávání žádostí,“ říká Michaela Ziková, místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ.

Bezbariérové školy

Nadace ČEZ pomáhá mladým lidem s tělesným postižením začlenit se mezi ostatní studenty, proto minimalizuje překážky, které jim brání v cestě za kvalitním vzděláním. Projekt Oranžové schody odstraňuje architektonické bariéry nákupem plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů nebo zvukových a světelných naváděcích systémů.

Každá základní, střední či vyšší odborná škola může o příspěvek v maximální výši 500 tisíc korun požádat jednou za rok. Žádosti Nadace ČEZ přijímá do konce února, stejně jako v minulých letech pomůže s výběrem projektů k podpoře paralympijský cyklista Jiří Ježek.

Zdravá zeleň

Nadace ČEZ už sedmým rokem podporuje také vznik nových stromořadí i obnovu historických alejí, které buď zcela zanikly, nebo už byly přestárlé. Grant za tu dobu využilo více než 200 měst a obcí, jen v roce 2016 díky projektu sázelo stromořadí 58 municipalit. Nové zeleně se v Jihočeském kraji dočkalo devět měst a obcí. Například v Dražíči vloni místní myslivci, rybáři a hasiči s podporou dětí obnovili rozsáhlou ovocnou alej podél cesty do sousedního Vranova. „Stromořadí mělo v tomto místě kromě své estetické hodnoty také spoustu dalších benefitů včetně vytváření útočiště pro ptactvo a drobnou zvěř i přirozeného stínu. Usilovali jsme proto o výsadbu nových stromů původních druhů a přizvali jsme k ní aktivní veřejnost, která si obnovy aleje bude o to více vážit a náležitě o ni pečovat,“uvedla starostka obce Dražíč Alena Dědičová.   

Žádosti v prvním kole grantového řízení, určeném pro ty, kteří chtějí stromy sázet na jaře, je možné podávat během celého ledna. Ti, kteří preferují podzimní sázení, budou moci žádat v červenci. Každá obec může o příspěvek požádat jednou za rok, maximální výše grantu činí 150 000 korun.

Bezpečné přechody

Přechody pro chodce jsou častým místem dopravních nehod, mnohdy s tragickými následky. Častou příčinou těchto nehod bývá špatná viditelnost. Vhodné osvětlení nebezpečných přechodů přitom dokáže tuto smutnou statistiku nehodovosti snížit až o dvě třetiny. Nadace ČEZ proto dlouhodobě finančně podporuje instalace vhodného osvětlení na přechody. V Jihočeském kraji se díky nově osvětlenému přechodu cítí bezpečněji obyvatelé Strakonic, Hrdějovic nebo Českého Krumlova.

Grantové řízení navázalo na úspěšný projekt, v němž o přechodech, které dostanou osvětlení, rozhodovala sama veřejnost. Na výběru konkrétních přechodů spolupracuje Nadace ČEZ s organizací BESIP. Příjem žádostí končí v únoru, města a obce mohou žádat až o 120 000 korun.

Během celého roku mohou uchazeči podávat žádosti o podporu v grantových řízeních Podpora regionů a Oranžové hřiště. Maximální výše příspěvků v těchto případech není omezena, záleží pouze na posouzení konkrétního projektu.

Žádosti je možné už několik let podávat přes jednoduchý webový formulář, který lze vyplnit přímo na webu www.nadacecez.cz. Nutná není ani finanční spoluúčast žadatele projektu. Veškeré potřebné informace o grantových řízeních, pravidla i formuláře jsou dostupné na stránkách Nadace ČEZ: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html