Nadace ČEZ pomáhala na jižní Moravě po celý rok 2017

29. 12. 2017

Letošní rok byl na jižní Moravě velmi činorodý. Města a obce přivedly k životu řadu projektů zlepšujících kvalitu žití jejich obyvatel, v čemž jim vydatně pomohla Nadace ČEZ. Částkou větší než 19 milionů korun totiž podpořila 110 projektů z oblasti kultury, volnočasových aktivit, životního prostředí, bezpečnosti či sociální sféry nebo vzdělávání.

Nadace ČEZ rozdávala finanční pomoc v několika grantových řízeních. Obnovy se tak dočkalo mnoho významných kulturních památek, vznikla nová hřiště, města a obce se zazelenala díky stovkám nových stromů a keřů. Díky nadačním příspěvkům přivítalo návštěvníky mnoho kulturních, sportovních a veřejně prospěšných akcí a své zázemí zlepšilo hned několik neziskových organizací. „Pomáháme městům a obcím s finanční stránkou projektů, důležitější je ale jejich vlastní aktivita. Svůj projekt musí přihlásit do některého z našich grantů a prostřednictvím kvalitně zpracované přihlášky jej obhájit. Velmi nás těší, že můžeme podporovat důležité, ale i zajímavé a nápadité projekty, které zvyšují komfort lidí, žijících ve městech i na venkově,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Prostřednictvím grantu Oranžové hřiště pomáhá Nadace ČEZ městům a obcím po celé České republice budovat dětská a sportovní hřiště již od svého založení v roce 2002. Obyvatelé jižní Moravy z řad dětí, činorodých dospělých i aktivních seniorů se v roce 2017 dočkali sedmi nových či zrekonstruovaných hřišť či sportovních areálů, jako například v Moravském Krumlově. „Na sídlišti v Pionýrské ulici dosud prostor pro hraní a společné zážitky dětí chyběl. Na novém hřišti s multifunkční sestavou, kladinou, dvojhrazdou i houpačkou řádí děti předškolního a mladšího školního věku,“ popisuje starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.

Jarní a podzimní měsíce uplynulého roku se nesly ve znamení sázení alejí a stromořadí. Nadace ČEZ totiž podporuje od roku 2011 jak vznik nových stromořadí, tak i obnovu zanedbané zeleně v místech, kde dříve aleje existovaly, ale postupem času zpustly či zcela vymizely. Nové zeleně se na jižní Moravě dočkaly města a obce Jevišovice, Biskoupky, Višňové, Nosislav i Železné u Brna. S hráběmi a lopatami se o sváteční sobotě 28. října sešel v obci Železné početný dav zdejších obyvatel. Každý totiž dostal příležitost vysadit si svůj „strom života“ opatřený štítkem s vlastním jménem.„Vybudování odpočinkové zóny s ovocným sadem udělalo radost jak rodinám s dětmi, tak seniorům i cyklistům, kteří danou lokalitou projíždějí. Navíc plánujeme využít sadu jako nástroje vzdělávání dětí a mládeže v oblasti péče o životní prostředí,“ říká starosta Železného Radomír Pavlíček.

Nejvíce projektů získalo podporu prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů, které je obecně zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. O podpoře řady z nich navíc rozhodli sami občané. Sportovali totiž s mobilní aplikací EPP Pomáhej pohybem, sbírali body a rozdělovali je mezi nominované projekty. Po zisku potřebného počtu bodů jim Nadace ČEZ přispěla finančně. Sportující tak například přispěli na opravu soch řeckých bohů Herma a Persea ve Višňovém u Znojma zdobící tamní zámecký park. Městys s vinařskou tradicí dostal na opravu dvou soch ze třetí čtvrtiny 18. století příspěvek 80 tisíc korun. V rámci oprav byly odstraněny nevyhovující druhotné materiály z předešlých zásahů.  Sochařští restaurátoři přitom respektovali autenticitu povrchu modelace. Barevnou retuš provedli tak, aby nebylo narušeno estetické vnímání celku. „Areál parku, který zdobí zámek a zrestaurované sochy je hojně navštěvován místními občany i širokou veřejností. Probíhají zde kulturní akce nejen regionálního významu. Je to naše chlouba a jsem velice rád, že se tento prostor daří udržovat,“ říká starosta obce Vladimír Korek.

Díky nově osvětleným přechodům se na jihu Moravy cítí bezpečněji i chodci, například v Hustopečích nebo Zbraslavi. Handicapovaní žáci ze Základní školy speciální, Praktické školy a Dětského domova ve Vřesovicích se zase dočkali zbourání pomyslných bariér při jejich studiu díky novému mobilnímu zvedacímu systému ve škole.


Fotografie