9. 10. 2008

Dlouhé stráně

Společnost ČEZ převzala po roce zkušebního provozu horní nádrž vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Měření propustnosti nového asfaltobetonového pláště potvrdilo, že plášť je kvalitní.