16. 7. 2015

Dukovany cvičily použití alternativních prostředků

V první polovině roku 2015 proběhlo v JE Dukovany 1. kolo nácviků používání alternativních prostředků, které byly pořízeny na základě stresstestů po událostech v JE Fukušima. Bylo nadefinováno celkem šest nácviků, které by všechny směny měly procvičit během čtyř let. Pro každý nácvik byl směnovými a bezpečnostními inženýry zpracován podrobný scénář, který každá směna v rámci školícího dne pod vedením směnového inženýra a ve spolupráci s hasiči a příslušníky G4S odcvičila. Z každého nácviku byl pořízen zápis a vyhodnocení, které bude sloužit k dalším úpravám a zlepšení vypracovaných scénářů.