8. 1. 2015

Jak se bourá komín v Mělníku?

Po 43 letech existence pomalu mizí 200metrový železobetonový komín Elektrárny Mělník II. Podívejte se na unikátní záběry z odstraňování betonu a šamotových cihel z vnitřního pouzdra komína.

Více informací v tiskové zprávě

 

Komín byl uveden do provozu se čtyřmi bloky Elektrárny Mělník II v roce 1971. Po realizaci odsíření výrobních bloků 9 a 10 byl v roce 1998 definitivně odstaven, neboť spaliny z obou ekologizovaných bloků byly nově vyvedeny kouřovody do sousedního komína. Po jeho demolici by mělo zbýt zhruba 160 tun železného šrotu (armatury, ocelové žebříky a podobně), a „hromada“ betonu o hmotnosti 5 640 tun. Dalších 1 985 tun betonového odpadu a šamotových cihel pak obnáší právě odstraňovaná vnitřní vyzdívka.