9. 11. 2009

Nové informační centrum v Elektrárně Ledvice

Výstavba nového zdroje v Ledvicích zahrnuje vzdělávací a osvětové aktivity, mezi které patří i otevření nového moderního informačního centra Ledvice. Je první svého druhu v ČR, které je zaměřené na klasickou energetiku. Nově otevřené informační centrum tématicky doplňuje ostatní informační centra Skupiny ČEZ zaměřená např. na jadernou energetiku či obnovitelné zdroje.

Nové informační centrum je třípodlažní a vyznačuje se výrazným moderním architektonickým a výtvarným řešením. Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie, např. 3D zobrazení, virtuální realitu, on-line měření fotosyntézy živého stromu, detailní popisy technologie nového uhelného elektrárenského bloku atd.

Kapacita informačního centra pro skupiny je 50 osob. Informační centrum je otevřeno pro veřejnost úterý - sobota od 9.00 do 17.00 hodin.