1. 6. 2015

Rotor v Dalešicích je na svém místě

V pondělí 1.6.2015 odpoledne proběhla v dalešické elektrárně úspěšná montáž rotoru generátoru TG2. Jeho demontáž byla součástí plánované generální opravy TG2, která na vodní elektrárně Dalešice aktuálně probíhá společně s modernizací systému řízení a kontroly a modernizací velínu elektrárny.

Jednou z částí této plánované opravy je i kontrola magnetického obvodu, která prokázala dobrý stav, a nebyla tedy zapotřebí žádná jeho oprava nebo výměna. Pro její provedení bylo zapotřebí vytáhnout rotor, který je nejtěžší částí zařízení celého VD Dalešice. K jeho  demontáži je zapotřebí obou portálových jeřábů (nosnost jednoho je 160t), které jsou vzájemně spřaženy, aby vyhovovaly požadované nosnosti břemene, které je 300 tun.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO!

Kontrola zařízení je součástí přípravy výměny statorového vedení TG2, které by mělo proběhnout v roce 2018. Za běžného provozu se tento rotor otáčí 2 a1/4 otáčkami za vteřinu. Plánovaná generální oprava a opětovné najetí turbosoustrojí TG2 potrvá až do 23. 8.

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice je druhou největší ze tří přečerpávacích vodních elektráren v Česku. V provozu je od roku 1978. Její celkový výkon 480 MWh se téměř rovná jednomu ze čtyř jaderných bloků sousedních Dukovan. Loni vyrobila zatím rekordní množství proudu, 461119 MWh. Využití elektrárny, která umožňuje vyrovnávání výkyvů a výpadků v energetické síti, stoupá i kvůli rozšiřování obnovitelných zdrojů elektřiny.

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice je také testována jako záložní zdroj elektrické energie pro případ blackoutu Jaderné elektrárny Dukovany, při kterém by z elektrárny Dalešice bylo dodáno potřebné množství elektřiny pro zajištění chodu všech zařízení důležitých z pohledu jaderné bezpečnosti.