9. 4. 2015

Temelín cvičil na krizové situace

V letech 2012-2015 byla na základě doporučení ze zátěžových testů EU po událostech v japonské Fukušimě na elektrárně Temelín instalována řada nových zařízení k posílení bezpečnosti. Moderní technika však potřebuje i vyškolený provozní personál, který umí novou techniku maximálně využít. K tomu sloužily nácviky činnosti personálu pro jednotlivé krizové situace. Letos jich od února do začátku dubna proběhlo na Temelíně osm. Na rok 2016 si Temelín předběžně naplánoval 12 takových nácviků, které již budou zařazeny do programu standardního školení provozního personálu.