6. 1. 2011

Temelín má Centrum praktické přípravy

Zkvalitnění prováděných oprav, minimalizaci chyb a zkrácení času montáže si elektrárna Temelín slibuje od nově otevřeného Centra praktické přípravy. Dodavatelé i pracovníci elektrárny si budou moci na devíti tréninkových pracovištích procvičit například montážní práce nebo zopakovat své znalosti v oblastech chování se v kontrolovaném pásmu či v požárních dovednostech.