9. 11. 2009

Tušimice procházejí komplexní rekonstrukcí

Elektrárna Tušimice je první z elektráren Skupiny ČEZ, v níž probíhá komplexní rekonstrukce. Je třeba především obnovit bloky po 40 letech provozu, zvýšit účinnost, snížit emise a přizpůsobit spalování horší kvalitě uhlí.