2. 10. 2008

V Bulharsku obsluhujeme 40 % koncových zákazníků

Skupina ČEZ je v Bulharsku aktivní prostřednictvím tří distribučních společností pokrývajících západ země. Na sklonku roku 2007 došlo ke sloučení těchto subjektů do jednoho, který obsluhuje 40 % všech koncových bulharských zákazníků.