Multimedia str. 1

Personální informace

ČEZ na veletrhu pracovních příležitostí

V úterý 9. března se společnost ČEZ zúčastnila veletrhu pracovních příležitostí Kariéra plus, který se uskutečnil v nové aule Technické univerzity Vysoké školy báňské. Využívá tak příležitosti setkat se tváří v tvář se studenty a oslovit je s nabídkou práce.

11. 3. 2011

Personální informace

Hledáme mladé energetiky

Podle odhadů Národního vzdělávacího fondu bude do 5 let v oblasti energetiky chybět až 14 tisíc mladých techniků. Sama Skupina ČEZ jich bude do roku 2020 potřebovat zhruba 10 tisíc. Aby nedošlo na krizový scénář, musejí energetické firmy vyhledávat mladé v předstihu. ČEZ proto navázal spolupráci s několika vysokými a středními školami. Jedním z adeptů je také Martin Hrdlička ze Střední průmyslové školy v Třebíči.

10. 2. 2011

Personální informace

ČEZ hledá talenty!

Přispět k profesnímu i osobnostnímu rozvoji talentovaných mladých lidí a vychovat si tak novou generaci expertů a manažerů. To je hlavní cíl programu ČEZ Potentials, který Skupina ČEZ opakovaně nabízí absolventům technických, ekonomických a právních oborů vysokých škol.

11. 11. 2010

Personální informace

Podporujeme nadané studenty!

Skupina ČEZ se rozhodla podporovat větší účast nadaných studentů na matematických a fyzikálních olympiádách. Uzavřela proto na pět let smlouvu o partnerství s Jednotou českých matematiků a fyziků.

1. 11. 2010