Gotický kostel v Račicích zachránila nová střecha

Unikátní památka, gotický kostel sv. Václava v jihomoravských Račicích, získala novou střechu. Náročná rekonstrukce zahrnovala výměnu střešní krytiny a ošetření původních krovů z 15. století. Ke zdárnému dokončení projektu finančně přispěla také Nadace ČEZ. Kostel se po tříměsíčních opravách otevřel pro veřejnost ve středu 28. září, kdy zde proběhla děkovná a poutní mše.

Mezi historické klenoty regionu Hrotovicko patří raně gotický kostel sv. Václava z 2. poloviny 13. století v obci Račice. Obec se 70 obyvateli se pyšní památkou pozoruhodnou nejen z architektonického hlediska, ale cennou i díky své barokní výzdobě a původním zvonům. Stavbu a její vybavení ohrožovala poškozená střecha, která si proto vyžádala rozsáhlou opravu. „Kostel je významnou kulturní památkou tohoto kraje. První známou písemnou zmínku o něm máme z roku 1271. Jistě si zasluhuje, aby byl zachován pro další generace,“ vysvětluje farář Josef Beneš a doplňuje: „Do střechy na mnoha místech zatékalo a původní krovy vyrobené již v 15. století byly nahnilé. Práce byly opravdu náročné, museli jsme postupovat velmi opatrně, neboť kostel je chráněnou památkou.“  Zrekonstruovaný kostel si mohli zájemci prohlédnout tuto středu 28. září, kdy se zde konala děkovná a poutní mše.

Farnost obnovila střechu za přispění Nadace ČEZ, kraje Vysočina, obce Račice, Ministerstva kultury ČR a také z darů věřících. Celkové náklady přesáhly 1 milion korun. Nadace ČEZ na opravu věnovala částku 250 000 Kč. Tento projekt byl podpořen v rámci grantového řízení Podpora regionů. „V roce 2011 jsme pomohli realizovat 26 veřejně prospěšných projektů na Vysočině a jižní Moravě. Jsou mezi nimi také církevní stavby, např. rekonstrukce interiéru kostela Povýšení sv. Kříže ve Valči,“ říká o rozsahu regionální podpory Jana Štefánková, zástupceNadace ČEZ pro region Jaderné elektrárny Dukovany

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje prostřednictvím grantových řízení různé veřejně prospěšné aktivity zaměřené na děti a mládež, sociální oblast, kulturu, sport, vzdělávání, infrastrukturu a ekologii. Díky objemu rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Programy Nadace ČEZ

  • Oranžové hřiště
  • Oranžová učebna
  • Oranžové schody
  • Oranžové kolo
  • Podpora regionů

 

 

 

Kontakty

Nadace ČEZ
Ivana Götzová
Tel: 211 046 724
E-mail: ivana.gotzova {zavináč} cez {tečka} cz 

Skupina ČEZ
Jana Štefánková
Tel: 561 104 631; 724 804 786
E-mail: jana.stefankova {zavináč} cez {tečka} cz

Farnost Račice
Josef Beneš
Tel: 731 070 912
E-mail: jobenes {zavináč} centrum {tečka} cz

Jana Štefánková, oddělení komunikace, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

Zveřejněno
30
Září 2011