Nad dolní nádrží Dlouhých strání se vyztužuje skalní svah

Více než 1500 košů ze speciálního drátu, na jejich výplň 4200 m3 lomového kamene a 1220 samozávrtných injekčních tyčí dlouhých 3 a 5 metrů s průměrem přes 3 centimetry zajistí na dalších 40 let vyztužení skalního svahu nad dolní nádrží Dlouhých strání.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně prochází letní odstávkou, která se letos více než jindy využívá na investice a opravy. Dolní nádrž je poprvé od svého napuštění prázdná. „Elektrárna je v provozu přes 20 let, takže některé její části se logicky dostaly na hranici životnosti,“ vysvětlil šéf elektrárny Vítězslav Chmelař a upřesnil: „Nově vyztužený a zodolněný svah za takzvaným sdruženým objektem bude schopen zajistit provozování dolní nádrže s pravidelným kolísáním hladiny po dobu nejméně 40 let.“

Práce, které provádí firmy V Stav A z Hrotivic a STRIX z Chomutova, zahrnují sanaci svahu o ploše 2700 m2. Zakázka za 30 milionů korun by měla být hotova do konce září.

 

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně má tři "nej":

  • největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW,
  • elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 m
  • a největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW.

 

Více o vodních elektrárnách ČEZ, a. s., na https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/vodni-elektrarny-cez.html

 

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ

Zveřejněno
9
Srpen 2018