11. 10. 2007

Bruselská kancelář Skupiny ČEZ se po 8 letech přestěhovala na novou adresu

Zastoupení Skupiny ČEZ bude působit na společné adrese českých firem a úřadů a institucí v tzv. Českém domě v Bruselu, Rue du Trône 60.

„Společná adresa posílí vzájemnou kooperaci českých firem a institucí, zefektivní jejich komunikaci, a usnadní tak prezentování českých zájmů v Bruselu,“ řekl Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ.

„Naše bruselské zastoupení velmi významnou měrou přispělo ke kvalitní přípravě ČEZ na členství ČR v EU a v dnešní „energeticky vypjaté“ době je naprosto nezbytné z hlediska posilování komunikace s orgány EU při přípravě nové legislativy a formulování energetické politiky EU. Energetické otázky jsou dnes jednou z priorit EU a naše firma je z tohoto hlediska dnes již jedním z významných aktérů komunitárního dění v energetickém sektoru,“ dodal Alan Svoboda

Energetická společnost ČEZ byla první českou firmou z České republiky, která kancelář v Bruselu v r. 1999 otevřela. Její založení vyplynulo z potřeb společnosti komunikovat s orgány EU v oblasti energetiky a především z nutnosti připravit firmu na vstup ČR do EU. ČEZ pojal přípravu na členství v EU jako velkou výzvu a zároveň příležitost využít nové reality k dalšímu rozvoji společnosti. V současnosti je bruselské zastoupení ČEZ platnou aktivní součástí celé struktury energetických a podnikatelských institucí, které se bezprostředně účastní vytváření energetické politiky EU.

Skupina ČEZ v rámci dnešního slavnostního otevření Českého domu v Bruselu prezentuje hlavní předmět svého podnikání, tedy výrobu, rozvod a obchod s elektřinou a teplem, a dále pak hlavní okruhy činnosti své reprezentační kanceláře v kontextu příprav na předsednictví ČR v EU v první polovině roku 2009. Mezi aktivity bruselské kanceláře bezesporu patří prezentace stanovisek ČEZ k aktuálním tématům diskutovaným v institucích EU. Jedná se zvláště o komunikaci s relevantními institucemi EU – Evropskou komisí (GŘ pro energetiku a dopravu, GŘ pro konkurenceschopnost a GŘ pro životní prostředí), s Evropským parlamentem, relevantními sektorovými asociacemi se sídlem v Bruselu – Eurelectric či Foratom; think-tanky (CEPS) a rovněž s českou státní správou - Stálým zastoupením ČR při EU, jehož zástupci reprezentují ČR v Radě EU.