21. 7. 2021

ČEZ Distribuce letos investuje do svých sítí 13,5 miliardy korun. Na východě Čech se investice vyšplhají na 2,33 miliardy korun. Stále více prostředků míří do digitálních technologií

Hradec Králové, 21. července 2021 – Do výstavby, rekonstrukce i digitalizace sítí letos putuje 13,5 mld. korun. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k navýšení o 1 mld. korun. Stále více financí míří do digitálních technologií a úpravy distribuční sítě pro připojení obnovitelných zdrojů. Cílem investic je zajistit kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plnit rostoucí požadavky zákazníků na připojení k distribuční soustavě. Za dobu své existence od roku 2005 investovala ČEZ Distribuce do sítí přes 135 mld. korun.

Více investujeme do nových digitálních technologií, které nám umožní lépe provozovat měnící se distribuční prostředí. Přecházíme na systém založený na interní digitalizaci i řízení procesů. To ocení jistě všichni zákazníci, kteří požadují rychlejší přístup k datům. Distribuční síť je zároveň potřeba co nejdříve připravit na rostoucí požadavky připojování obnovitelných zdrojů, nárůst elektromobility i akumulace. Pokračujeme také v rozvoji optické infrastruktury podporující decentrální energetiku,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

Na východě Čech se objem investic vyšplhá na 2,33 miliardy. Byla zahájena komplexní rekonstrukce vedení vysokého napětí mezi Týništěm nad Orlicí a Třebechovicemi. ČEZ Distribuce zde rekonstruuje více jak 10 km vedení vysokého napětí a celkové náklady na stavbu se vyšplhají na téměř 44 milionů korun. Rekonstrukcí prochází transformovna na jihozápadním okraji Lanškrouna, která slouží pro napájení distribuční sítě 22kV přilehlého města. Celková cena rekonstrukce je 112 milionů korun. Modernizací prochází systém ochran na rozvodně Opočínek. Investiční akce výrazně omezí poruchovost a posílí spolehlivost dodávek energie v této oblasti. Celkové úpravy a digitalizace rozvodny se vyšplhají na více než 33 milionů korun. V lokalitě Polička – Svitavy bude realizováno nové dvojité vedení 110 kV. Délka vedení je 19,5 kilometru. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládaný termín dokončení realizace stavby je v roce 2023. Náklady na realizaci se vyšplhají na téměř 200 milionů korun. Oblast Králicka se v posledních letech stala velmi významným regionem z hlediska turismu, rozvoje lyžařských areálů, výstavby hotelů a penzionů. S tím je spojen i zvýšený zájem o navýšení rezervovaného příkonu i zcela nová připojení. Z důvodu posílení kapacity energetické sítě a zajištění vyšší spolehlivosti dodávek elektřiny v regionu plánujeme výstavbu nových vedení vysokého napětí, zcela nové transformovny 110/22 kV Králíky a řadu dalších navazujících energetických staveb. Celkové investice budou více než 500 milionů korun. V regionu Východ byla také zahájena komplexní rekonstrukce stávajícího vedení 35 kV Ostrov – Rudoltice s celkovými realizačními náklady ve výši 24,8 mil. Kč. V rámci stavby bude provedena výměna fázových vodičů za vodiče s vyšší přenosovou schopností, výměna podpěrných bodů kmenového vedení a některých navazujících odboček včetně výměny některých úsekových odpínačů. Kmenové vedení bude zároveň osazeno zemnícím lanem a provedena příprava na budoucí instalaci samonosného optického kabelu se 48 vlákny.

Investice míří do dálkově ovládaných prvků a prvků monitoringu distribuční soustavy a dále se jedná o systém pro řízení a regulace napětí. Díky instalaci měření v distribučních stanicích (DTS) bude zajištěn přístup detailním informacím o zatížení sítí. Společně se zvýšením počtu dálkově ovládaných DTS to umožní distributorovi lépe řídit toky elektrické energie a umožní rychlejší identifikaci poruch a následnou obnovu napájení. Nemalé prostředky jsou vynakládané i na IT technologie, které zrychlí a zefektivní komunikaci se zákazníkem a zjednoduší i procesy uvnitř společnosti. Investice směřují dále do rozvoje chytrých elektroměrů (AMM), kdy společnost ČEZ Distribuce instaluje během let 2024-2027 cca 800 tisíc chytrých elektroměrů v místech se spotřebou nad 6 MWh pokrývající 80% spotřeby koncových zákazníků. 

ČEZ Distribuce dále pokračuje v rozvoji optické telekomunikační infrastruktury s cílem vybudovat infrastrukturu podporující decentrální energetiku. Záměrem je vybudovat na distribučním území ČEZ Distribuce 6 800 tis. km optických sítí do roku 2025 a dalších 4 200 km do roku 2030.

ČEZ Distribuce investuje v letech 2020 – 2025 do zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny přes 83 miliard korun. Investice začínají postupně měnit podobu distribučního prostředí, kdy sílí potřeba rychlejšího přístupu k informacím. O slovo se hlásí moderní technologie, které pronikají do všech částí rozvodných sítí. Více je čtvrtina naplánovaných prostředků, tedy přes 23 miliard korun, míří do digitálních technologií.