31. 1. 2019

ČEZ ESCO dodá elektřinu pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC)

ČEZ dodával SŹDC elektřinu pravidelně již dříve, jen v roce 2019 vyhrála aukci u SŹDC konkurence.

Do nynější soutěže o dodávku na rok 2020 se přihlásilo sedm zájemců. Podle energetické burzy Power Exchange Europe (PXE) se s poptávaným objemem přes 1,3 TWh jednalo o doposud vůbec největší aukci v historii. Tento objem se rovná zhruba elektřině, kterou spotřebuje 400 000 domácností za rok.

z„SŽDC je největším odběratelem elektřiny v České republice, stejně jako největším zákazníkem ČEZ ESCO. Je také jedním z velkých firemních odběratelů, kteří se k ČEZ nyní vracejí,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Zároveň jsme si v této vůbec historicky největší aukci, které se účastnilo sedm dodavatelů, potvrdili, že námi nabízené podmínky jsou více než konkurenceschopné.“

Správa železniční je vlastníkem a provozovatelem celostátních i regionálních tratí a stará se rovněž o nádraží.

„Při tak náročné aukci a tak velkém objemu poptávané elektřiny bylo potřeba nejen najít optimální strategii pro nákup elektřiny na velkoobchodním trhu, ale také dobře zajistit kurzové riziko nákupu elektřiny v eurech a jejího prodeje v českých korunách,“ říká ředitel pro komodity v ČEZ ESCO Martin Ludvík.

O ČEZ ESCO:

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je rovněž dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Easy Power, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, Hormen, KART a ČEZ Slovensko.