4. 5. 2023

DALŠÍ POSTUP PRO VÝROBCE DOTČENÉ AKTIVACÍ OMEZOVACÍHO PLÁNU

Dne 10.4.2023 byl z důvodu nevyrovnané výkonové bilance v elektrizační soustavě ČR aktivován "Omezovací plán výroby FVE a VTE" pro výrobny s instalovaným výkonem nad 100 kW.

V návaznosti na předchozí informaci o aktivaci Omezovacího plánu ČEPS, a.s. (ceps.cz) a vyhodnocení podkladů včetně reakce výroben budou ze strany společností ČEZ Distribuce a EG.D v následujících dnech rozesílány na jednotlivé Omezovacím plánem dotčené výrobce podklady se stanovením množství neodebrané elektřiny podle vyhlášky č. 79/2010 Sb. Na základě těchto podkladů budou moci jednotliví výrobci vystavit daňové doklady pro provedení kompenzace. Veškeré potřebné informace budou obsaženy v rozesílaných podkladech.

Více informací zde ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)