25. 1. 2022

Děti z mělnického Špitálku se mohou těšit na nové herní prvky

Mělník – Třicet tisíc korun; v takové výši je letošní finanční dar ČEZ Teplárenské ze Skupiny ČEZ společnosti Mělnická zdravotní, a. s., která provozuje nestátní zdravotnické zařízení Nemocnici Mělník. Ta je spádovou nemocnicí Středočeského kraje pro region čítající cca 120 tisíc obyvatel.

„Naše podpora v regionech, kde působíme, se v duchu dobrého sousedství zaměřuje hlavně na oblast sociálních služeb, sportu, školství a zdravotnictví. Mělnickou nemocnici jsme přitom stejnou částkou podpořili již potřetí. Letos nás obzvláště těší, že se v rámci našeho finančního daru podařilo spojit hned dvě námi podporované oblasti, a to zdravotnictví a školství,“ říká Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské.  Pro děti předškolního věku, jejichž rodiče jsou zaměstnány u Mělnické zdravotní, je totiž přímo v nemocnici zřízena Dětská skupina Špitálek, což je jakási alternativa klasické mateřské školy.

„Rodiče mohou dávat své děti do Špitálku již od dvou let. Zde se jim s důrazem na vysoce individuální  přístup věnuje odborný personál po celý den. V rámci výchovy a péče přitom klademe důraz na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dětí se zaměřením na formování jejich osobnosti a celkový fyzický a psychický vývoj. Mimo jiné jde také o aktivity podporující správný vývoj dítěte v oblasti komunikace, zejména artikulace a zvyšování slovní zásoby. Dále o hudební a výtvarné činnosti, pohybové aktivity a budování kladného vztahu k přírodě a ochranně životního prostředí již od nejútlejšího věku,“ uvedl během poděkování provozní ředitel Mělnické zdravotní, Květoslav Durana. 

A právě Dětská skupina Špitálek bude naplno těžit z finančního daru ČEZ Teplárenské. Celých 30 tisíc korun poputuje na obnovu či rozšíření herních prvků venkovního dětského hřiště, které by u jakékoliv podoby mateřinky nemělo chybět. „Ještě jednou děkujeme, děti našich zaměstnanců si to určitě zaslouží. Za pěkného počasí je pro ně herní pobyt venku tou nejlepší pohybovou aktivitou, jaká může být,“ uzavírá Květoslav Durana.