26. 3. 2019

Distributoři energií podepsali s operátory memorandum o spolupráci při kalamitách

V pondělí 25. 3. 2019 v Praze podepsali představitelé vedení společností ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, Česká telekomunikační infrastruktura, O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic memorandum o krizové komunikaci v době kalamit. Memorandum zefektivňuje a rozšiřuje vzájemnou výměnu důležitých informací, zejména v případě živelných pohrom, kdy je nutné co nejdříve obnovit dodávky elektřiny na strategických místech a zajistit fungování tísňových linek, jakož i páteřní telekomunikační infrastruktury.

Memorandum o krizové komunikaci mezi provozovateli prvků kritické infrastruktury v oblasti elektronické komunikace a provozovateli regionálních distribučních soustav elektřiny ve 13 krajích mimo jiné zajišťuje pro účastníky aktualizované agregované elektronicky zpracovatelné informace o přerušení dodávek elektrické energie v distribuční soustavě a jejich předpokládaném trvání, zejména v případě živelních pohrom, které mohou snížit nebo vyloučit negativní dopady na provoz telekomunikačních služeb.

„Po orkánu Herwart jsme přijali řadu opatření, která by měla zrychlit obnovení dodávek elektřiny a zkvalitnit obsluhu našich zákazníků. Podpis memoranda je pro ČEZ Distribuci dalším důležitým krokem, který ještě zlepší vzájemnou výměnu informací mezi subjekty kritické infrastruktury,“

říká Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

„Zkušenosti nás naučily, jak důležité jsou informace a jejich předávání během přírodních kalamit. E.ON Distribuce už dnes prostřednictvím vlastních specialistů zaměřených na spolupráci s municipalitami i za pomoci komunikačních kanálů hasičského záchranného sboru informuje starosty obcí a další subjekty o stavu distribuční sítě a předpokládané době bezproudí v kritických situacích. Spolupráce navázaná tímto memorandem by fungování komunikace v krizových situacích měla ještě významně usnadnit, zrychlit a zpřesnit, což jistě uvítají nejen všechny zúčastněné strany, ale především obyvatelé, kterých se výpadky elektřiny dotýkají nejvíce,“

říká Zdeněk Bauer, předseda představenstva společnosti E.ON Distribuce.

„Při mimořádných událostech je naším cílem zajistit dostupnost signálu a tísňových linek pro maximální množství obyvatel. Jsme rádi, že naše společná diskuse dospěla k podepsání tohoto memoranda a vzájemnou výměnu informací pro zajištění dostupnosti základních služeb,“

říká Milan Zíka, viceprezident pro technologie společnosti Vodafone CZ.

ČEZ Distribuce při kalamitách

Při kalamitách jde velmi často o čas a o možnost se dovolat na různé krizové a tísňové linky. Ať jsou to hasiči, záchranáři nebo i energetici. Vzájemně nastavená spolupráce tak například zajistí určení priorit při obnovení dodávky elektřiny u vysílačů (BTS) či datových center jednotlivých operátorů, umožní efektivní nasazení náhradních zdrojů na strategických místech i sdílení informací o poruchách a plánovaných odstávkách v distribuční soustavě a následného času obnovení dodávky elektřiny.

Standardní oznamování plánovaných odstávek i poruch dodávky elektřiny ve všech formách, včetně zasílání SMS a e-mailů registrovaným zákazníkům, bude pochopitelně nadále poskytováno všem odběratelům a s ohledem na možnosti elektronické komunikace bude probíhat jeho další rozvoj. Pro města a obce spustila ČEZ Distribuce už na počátku roku 2018 Krizový informační systém (KISMO), s jehož pomocí energetici mohou v jeden okamžik informovat jejich zástupce o zvýšené poruchovosti nebo kalamitním stavu. Podmínkou je registrace starostů v distribučním systému a pravidelná aktualizace poskytnutých údajů.

Pro snadnější a rychlejší komunikaci s odběrateli elektřiny v případě poruch a odstávek dále spustila ČEZ Distribuce letos v lednu interaktivní webovou stránku www.bezstavy.cz Jednoduchým zadáním adresy si odběratelé mohou v případě poruchy zjistit předpokládaný čas obnovení dodávek elektřiny. Nový web je zcela zdarma a dostupný jak z mobilních telefonů tak i počítačů a tabletů.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ  je držitelem licence na distribuci elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy. Na území České republiky provozuje vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.