24. 9. 2021

Dlouhé stráně: Záložáci a energetici pilovali řešení mimořádných situací. Přijel i generál Opata

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně poskytla azyl příslušníkům Pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Olomouc, kteří v rozlehlém areálu elektrárny po covidové pauze pilovali součinnost při řešení mimořádných situací. Na cvičení „záložáků“ zavítal také náčelník Generálního štábu Armády České republiky, armádní generál Aleš Opata. Ve stejný čas se na mimořádné situace připravovali také energetici, kteří v rámci pravidelného havarijního cvičení řešili situaci související s nálezem nástražného výbušného systému.

Havarijní cvičení zaměstnanců Dlouhých strání trvalo od nálezu nebezpečného předmětu přes svolání havarijního štábu až po evakuaci a vyřešení situace jen pár desítek minut. „Připomněli jsme si, jak se v podobných situacích chovat. Obsluha velínu se přesunula do záložního velínu v podzemních útrobách elektrárny, takže jsme si vyzkoušeli, že dodávky elektřiny můžeme zajistit i v krizovém režimu,“ řekl šéf elektrárny Vítězslav Chmelař.

Příslušníci aktivní zálohy setrvali v areálu tři dny, které využili ke cvičení ochrany celé elektrárny, včetně obou přečerpávacích nádrží. Elektrárna Dlouhé stráně byla počátkem tohoto roku zařazena do seznamu objektů důležitých pro obranu státu. Mezi nejzajímavější body programu patřily ochrana před kontaminací vodního zdroje a před umístěním odpalovacího zařízení, řešení dopravní nehody nebo udržování pořádku při demonstraci. „Aktivní zálohy jsou důležitou součástí naší armády, mohou být nasazeny například při řešení živelních pohrom. Praktické cvičení v podobně složitých areálech, jako je elektrárna Dlouhé stráně, je pro všechny záložáky tou nejlepší školou,“ vysvětlila výběr místa kapitánka Lenka Irovská, mluvčí Krajského vojenského velitelství Olomouc.