7. 10. 2021

Do konce desetiletí se chce ČEZ posunout v hodnocení udržitelnosti mezi 20 % nejlepších energetik. Dohlédne na to nový útvar

Skupina ČEZ se chce do konce tohoto desetiletí v ratingu udržitelnosti posunout mezi pětinu nejlépe hodnocených energetik v Evropě. Splnění cíle pohlídá nový útvar ESG vedený Kateřinou Bohuslavovou ve funkci Chief Sustainability Officer. ESG ukazatele totiž hrají čím dál větší roli při rozhodování investorů, bank, pojišťoven, ale třeba i zákazníků či zaměstnanců.

Letos vyhlášená Vize 2030 – Čistá energie zítřka nejen výrazně urychluje dekarbonizační strategii Skupiny ČEZ, ale stanovuje si ambiciózní cíle i v dalších oblastech; konkrétně v ochraně životního prostředí, v sociálních vztazích a v transparentním řízení společnosti neboli ESG. Proto vznikl speciální útvar, jehož úkolem je pomoci nastavit dílčí cíle v jednotlivých oblastech působení Skupiny ČEZ, strategicky je koordinovat a dohlížet na jejich naplňování. Zároveň bude mít na starost nefinanční reporting Skupiny ČEZ, tak aby byl pro ratingové společnosti specializované právě na hodnocení ESG přehlednější a lépe odrážel posun v naplňování cílů. Útvar ESG Skupiny ČEZ řídí jako Chief Sustainability Officer Kateřina Bohuslavová, která přišla z akademické sféry.

„Skupina ČEZ nezačíná od nuly, ale staví na dlouholetých zkušenostech v oblasti firemní společenské odpovědnosti a na aktivitách, kterými dlouhodobě přispívá k plnění vybraných cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Témata ESG jsou zakomponována do DNA firmy a obchodní i udržitelná strategie se snoubí v komplexním a provázaném systému. Věřím, že si ČEZ díky tomu zachová pozici inspirativního lídra v udržitelnosti a že i nadále bude vzorem pro další energetiky ve střední Evropě,“ říká Bohuslavová.

Svou dlouhodobou dekarbonizační strategii Skupina ČEZ letos na jaře aktualizovala a zároveň formulovala konkrétní cíle do roku 2030 právě podle nefinančních kritérií ESG. V oblasti ochrany životního prostředí se zaměří na zrychlené snižování uhlíkových emisí i emisí dalších znečišťujících látek a na výstavbu nových obnovitelných zdrojů. Do konce desetiletí tak například sníží svou emisní intenzitu o více než 55 %, a postaví nové obnovitelné zdroje energie o celkovém výkonu až 6 000 MW. V oblasti sociálních vztahů se ČEZ zaměří na rekvalifikaci zaměstnanců zasažených odklonem od uhlí a na zajištění dostatku nového odborného personálu. Připravuje také rozsáhlou digitalizaci zákaznických procesů. V oblasti řízení společnosti deklaruje ČEZ ambiciózní cíle týkající se diverzity a rovných příležitostí, kdy dlouhodobě cílí na 30% zastoupení žen v managementu.

 Co je ESG

Už dávno neplatí, že investoři posuzují společnosti pouze na základě zhodnocení svých vkladů nebo výše vyplacené dividendy. Čím dál tím větší váhu při rozhodování, kam investovat, mají faktory, které se nedají změřit penězi. Stejně jako se na mezinárodní úrovni společnosti posuzují podle ustálených finančních ukazatelů, vznikají obdobně i kritéria nefinančního hodnocení. Pro ty se vžilo označení ESG, z anglických slov Environment (jak firma chrání životní prostředí, zda hospodárně pracuje s přírodními zdroji, s vodou nebo energií, jak snižuje odpady a emise), Social (jaký má firma přístup k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a komunitám, ve kterých podniká) a Governance (kvalita provozu a řízení společnosti, její vnitřní procesy a jejich kontrola, ochrana práv zainteresovaných skupin a komplexní, pravdivý reporting).