15. 2. 2024

Dobrovolní hasiči na Pláckách si pochvalují moderní vybavení

Hradec Králové, únor 2024 – Nákup nového moderního vybavení zvýší akceschopnost Sboru dobrovolných hasičů na Pláckách. Nadace ČEZ přispěla na nákup částkou 96 tisíc korun.

Povodně a požáry či dopravní nehody a další mimořádné události pravidelně zaměstnávají členy Sboru dobrovolných hasičů na Pláckách – části Hradce Králové. Ke své práci potřebují kvalitní a funkční vybavení.  Nadace ČEZ přispěla částkou 96 tisíc korun na pořízení nového vybavení, které umožní rychlou dekontaminaci použitého zásahového oblečení ihned po zásahu a přímo v prostorách hasičské zbrojnice. Z příspěvku si pořídili kvalitní pračku a sušičku, ale i další vybavení, například svítilny a nabíječky. 

„Prostředky od Nadace ČEZ nám pomohou zkvalitnit a zrychlit přípravu na zásahy. Často máme dekontaminované oblečení a s ním problém, kde ho vyčistit. S příspěvkem od Nadace vyčistíme oblečení přímo u nás ve zbrojnici a zrychlíme tak celý proces dekontaminace a jsme připraveni k dalšímu zásahu,“ pochvaluje si velitel sboru Roman Černý. 

Nadace ČEZ jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů podporuje pravidelně. Uvědomujeme si prospěšnost a pomoc sborů dobrovolných hasičů nejen při požárech, ale rovněž při dalších mimořádných událostech, kterými jsou i povodně. Vždyť v nezáviděníhodné situaci se může ocitnout každý z nás a bude vděčný za pomoc.

SDH Plácky Hradec Králové je samostatný právní subjekt. Organizačně je sdružení začleněno pod SHČMS. Zasahuje v rámci hasebního obvodu města Hradec Králové a v případě větších mimořádných událostí pak na výzvu Krajského operačního a informačního střediska zasahuje v rámci celé ČR. Jednotka se podílela na likvidaci následků ničivých povodní v rámci území celé republiky, spolupodílela se na činnosti Krajského asistenčního centra pro uprchlíky z Ukrajiny. Minulý rok zasahovala i při největším požáru v dějinách ČR v Hřensku. Dlouhodobě má jednotka okolo 50 zásahů ročně. Podporuje rozvoj kulturního života v obci, volnočasovou aktivitu dětí a zásahovou jednotku městské části Plácky při její činnosti.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz