27. 2. 2019

Dobrovolní hasiči v Červeném Kostelci mají moderní vyprošťovací zařízení

Hradec Králové - Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Červeného Kostelce na Královéhradecku rozšířila svoji výbavu o nové vyprošťovací zařízení. Na jeho pořízení uživatelé aplikace EPP vysportovali 100 000,- korun od Nadace ČEZ.

Nákup nového vyprošťovacího zařízení pro JSDH  v Červeném Kostelci umožní jednotce kvalitněji zasahovat především u dopravních nehod, kde je k záchraně života potřeba každá minuta. Pomocí rozpínacího nástroje a nůžek se tak dobrovolní hasiči mnohem rychleji „prostřihají“ k zaklíněné osobě.

Jen v loňském roce hasiči absolvovali 173 výjezdů, z toho 26 k dopravním nehodám.

„V případě dopravní nehody dokážeme poskytnout potřebnou pomoc zraněným mnohem rychleji a ušetřit tak cenné minuty. Náš sbor funguje i jako technická pomoc při mimořádných událostech, při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách. Díky Nadaci ČEZ jsme pořídili speciální záchranné a vyprošťovací zařízení, které se skládá z nůžek, rozpínacího válce a rozpínacího zařízení. Rád bych poděkoval všem, kteří pro nás sportovali a věnovali nám své body v aplikaci Pomáhej pohybem,“
říká velitel červenokosteleckých hasičů Petr Nejman.

Aplikace EPP

Pomáhej pohybem zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. Aktuální grantová řízení naleznete na www.nadacecez.cz.

Mobilní aplikaci EPPsi od svého vzniku v květnu 2015 nainstalovalo již 400 tisíc lidí a jejím prostřednictvím podpořili 1060 dobročinných projektů za celkem 78 milionů korun.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz

 

Kontakt:

Nadace ČEZ                                      Skupina ČEZ                            

Daniel Novák                                      Šárka Lapáčková Beránková         

Tel: 724 446 611                                Tel: 602 415 282                               

daniel.novak01@cez.cz                 sarka.berankova@cez.cz