10. 12. 2021

Dobrovolní hasiči v Račicích nad Trotinou mají nové vybavení pro krizové situace

Hradec Králové, 10. prosince 2021 – Jednotka dobrovolných hasičů v Račicích nad Trotinou si pořídila z příspěvku Nadace ČEZ nové elektrocentrály a příslušné vybavení k nim. Jsou tak připraveni řešit krizové situace spojené s výpadkem elektřiny. Nadace ČEZ projekt podpořila částkou 77 tisíc korun z grantového řízení Podpora regionů.

Velká třífázová elektrocentrála je pro nouzové zajištění dodávky elektrického proudu pro místní kulturní středisko, které je předurčeno pro ubytování evakuovaných osob. Druhá menší elektrocentrála je umístěna v dopravním automobilu jednotky sboru dobrovolných hasičů pro použití u zásahu – osvětlení, napájení elektronářadí a týlové zabezpečení. Součástí vybavení je také příslušenství: cívky s kabely k rozvodu elektřiny – přenosný rozvaděč a osvětlovací stativy s LED halogeny.

„Obec bude v případě pořízení těchto elektrocentrál připravena lépe čelit výpadkům elektřiny v obci, členové naší jednotky budou moci pomoci občanům během výpadku proudu a dále budou lépe vybaveni pro zásahy při živelních katastrofách nejen v obci ale i v širokém okolí,“ vysvětluje výhody Libor Machek, velitel SDH a JSDH Račice nad Trotinou „Pomoc Nadace ČEZ je pro nás velmi důležitá. Vlastními prostředky bychom se k takovémuto vybavení dostali až za dlouhou dobu,“ upřesňuje Libor Machek.

Příspěvek od Nadace ČEZ má největší přínos pro obec samotnou. Ale členové jednotky v případech mimořádných situací v rámci Integrovaného záchranného systému pomáhají i v okolních obcích.

Sbor dobrovolných hasičů v Račicích má dlouholetou tradici, zasahuje při mimořádných událostech, kdy jsou ohroženy životy a zdraví lidí, zvířat, majetek nebo životní prostředí.

Sbor je také aktivní v rámci společenského života obce. Spolupořádá Hasičský ples, Dětský maškarní bál, hasičskou soutěž, aktivně se podílí na Dětském dnu a na Mikulášské besídce. JSDH pomáhá i v obci při jarním úklidu, kácení stromů, odstraňování křovin či prořezávání cest.  Jednotka je svými všemi členy zapojena do systému First responder, ve kterém na žádost Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje vyjíždí k poskytnutí první pomoci a AED i do okolních obcí. Členové jednotky jsou pravidelně proškolováni k získávání odborných znalostí. Na základě tohoto pořádá prezentace a přednášky první pomoci i v okolních obcích. Dále jednotka vypomáhá se zajištěním požární ochrany na festivalech – například Hradecký festival nebo zabezpečuje řízení dopravy během kulturních a sportovních akcí - Nova Cup – Harrachov, Mikulov a další.

 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Kontakt:

Skupina ČEZ                                          JSDH Račice nad Trotinou

Šárka Lapáčková Beránková                  Libor Machek

Tel: +420 602 415 282                           Tel: +420 603 976 252

sarka.berankova@cez.cz                          libormachek@centrum.cz